IGR Urban

Böcek Kontrolü

Hizmetrimiz hamam böceği, karınca, tahta kurusu, kumaş haşereleri ve ara sıra istila edenler (akrep,örümcek,kırkayak,çiyan,kulağakaçan,yerkın kanatlıları, tespih ve top böceği vs.) gibi yürüyen haşerelerin kontrolünü kapsar. Haşere kontrol uzmanınız olarak İNSECTA, hizmet kapsamı dışında kalan her hangi bir böcek sorununda öneri ve tavsiyelerde bulunur.

Kemirgen Kontrolü

Yapılacak bir incelemeden sonra tespit edilecek noktalara kimyasal ve kimyasal olmayan kemirgen kontrol aletleri yerleştirilir. Sanitasyon ve techit önerilerinde bulunulur. Dış alanda bulunan kemirgen yuvalarına rodentisit uygulaması yapılır. Her hizmet ziyaretinde tespit edilen aktivite durumu kemirgen kontrol aletleri listesinde belirtilir. Kemirgen aktivitesi görüldüğü ve ya rapor edildiği takdirde aktivite bölgesinde kontrol yöntemleri arttırılır.

Ambar Zararlıları Kontrolü

İzleme amacı ile tespit edilecek noktalara feramon tuzaklar yerleştirilir ve takibi yapılır. Kimyasal kontrol kapsamında yarık - çatlak, spot ve bariyer yöntemleri yanında güve kontrolünde eliminasyonu çabuklaştırmak için ULV (soğuk sisleme) yöntemi kullanılır. Kimyasal kontrol sıklığına haşere türüne ve popilasyonun büyüklüğüne göre karar verilir.

Sinek Kontrolü

Sinek kontrolünde en etkili yöntem sanitasyon ve tecrittir, ve bunları yerine getirilmesi müşteri sorumluluğunda olan yöntemlerdir. İNSECTA yaptığı ayrıntılı inceleme ile sanitasyon ve tecrit kapsamında yapılması gerekenler ile kimyasal olmayan yöntemler dahilinde yapılması gerekenleri tespit ederek öneri halinde sunar. Sinek popilasyonu tölerans sınırlarının üzerine çıktığında kimyasal kontrol kapsamında iç ve dış alanlarıda ULV (soğuk sisleme) yapılır.